Pokladňa MsDK

  

Predaj je automaticky aj 1 hodinu pred začiatkom každého filmového predstavenia !!!

Všeobecne záväzné podmienky nákupu a rezervácie a kúpy vstupeniek prostredníctvom internetu, platné v Mestskom dome kultúry prísp. org. vo Vranove nad Topľou (ďalej len MsDK).
Všeobecné záväzné podmienky vymedzujú práva predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník) a platia iba pri kúpe a rezervácie vstupeniek cez internet.

 

Rezervácia vstupeniek
Zákazník berie na vedomie, že rezervácia je nezáväzná a v prípade, že si vstupenky nevyzdvihne v stanovenom čase, tak prevádzkovateľ môže vstupenky uvoľniť k ďalšiemu predaju bez ďalšieho oznámenia zákazníkovi. Stanovený čas je oznámený zákazníkovi ihneď po ukončení rezervácie v rezervačnom systéme a zároveň zaslaný e-mailom (pokiaľ bol e-mail správne zadaný). Vstupenky si zákazník môže vyzdvihnúť len v pokladni MsDK a to oznámením variabilného čísla rezervácie, alebo svojich kontaktných údajov zadaných pri rezervácii. Zákazník môže byť vyzvaný k predloženiu svojich identifikačných dokladov personálom za účelom kontroly.

Zákazník berie na vedomie, že súčasne si môže rezervovať vstupenky len na 1 predstavenie. A rezervovať vstupenky na ďalšie predstavenia môže až po ukončení rezervácie, ktorú predtým začal. Pokiaľ zákazník nedodrží tieto pokyny prevádzkovateľ neručí za to jeho rezervácie, napriek tomu, že zákazník obdrží e-mail o potvrdení rezervácie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušenie takejto rezervácie a to bez oznámenia zákazníkovi.

Zákazník berie na vedomie a bezvýhradne súhlasí, že ním zadané kontaktné údaje môžu byť zaznamenané v systéme za účelom neskoršieho kontaktovania prevádzkovateľom alebo obsluhou MsDK. A súčasne berie na vedomie a súhlasí, že v prípade opakovanej neprebratej a neodvolanej rezervácie, mu môže byť budúca rezervácia zablokovaná. Rezerváciu je možné odvolať telefonicky alebo osobne v pokladni MsDK.

 

Kúpa vstupeniek

Zákazník je povinný, pokiaľ si uplatňuje nárok na poskytnutie zľavneného vstupného, preukázať oprávnenosť nároku na zľavnenú vstupenku. V prípade, že zákazník nepreukáže nárok na zľavnenú vstupenku, a vstupenku už zakúpil bude vstupenka považovaná za neplatnú a nebude mu povolený vstup do kinosály, ani mu nevznikne  nárok na vrátenie vstupného.

V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ.

Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu môžete vrátiť iba v pokladni Msdk pred začatím podujatia na ktoré boli vstupenky zakúpené. Zákazník môže byť vyzvaný k predloženiu svojich identifikačných dokladov personálom za účelom kontroly.

Zákazníkovi sa neumožňuje vrátiť  zakúpené vstupenky bez udania dôvodu.

Ak bol zákazník z dôvodu porušenia  poriadku alebo neslušného správania vykázaný z priestoru kinosály stráca právo ďalšej účasti na predstavení a akejkoľvek kompenzácie.

Msdk  si vyhradzuje právo z prevádzkových dôvodov zrušiť akékoľvek predstavenie pred jeho začiatkom, o čom bude bez zbytočného odkladu zákazníkov informovať  zverejnením informácie na web stránke kina resp. oznamom priamo v mieste predaja vstupeniek.

Zákazníci, ktorí na predmetné predstavenie vstupenky kúpené mali, majú nárok na vrátenie vstupného v plnej výške, na žiadne  iné kompenzácie  nemá nárok.  Na vrátenie vstupného musí predložiť nepoškodené a čitateľné vstupenky, zakúpené na toto predstavenie. Bez preukázania nároku predložením nepoškodených a čitateľných vstupeniek zákazník nebude  vrátené vstupné.

 V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ.

Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

Uvedené obchodné podmienky sú platné v deň zakúpenia alebo vykonania rezervácie vstupeniek na predstavenie zákazníkom.

Zoznam predstavení

Pre lepšie prispôsobenie obsahu pre Vás, bezpečnosti, meraniu štatistík návštevnosti a lepšej spätnej väzbe tento web používa cookies. Klikaním a navigovaním po stránke súhlasíte s tým, že zbierame o Vás anonymné informácie cez cookies. Viac informácií o používaní cookies na našej stránke nájdete tu.